Õigusbüroo Stratton & Ullrich pakub täisteenust, mille raames pakume oma klientidele kõiki teenuseid, mis on vajalikud seatud eesmärgi saavutamiseks. (sh õiguslane nõustamine, läbirääkimine lepingupooltega, vaidluste lahendamine, esindamine kohtus, riigiasutustes, tehingutes jne).

Õigusbüroo Stratton & Ullrich pakub järgnevaid teenuseid

Äriõigus
 • Ettevõtte (sh Start up-ide) asutamise ja tegevusega kaasnevate dokumentide ja lepingute koostamine;
 • Välisriikide  kodanike nõustamine ja abistamine Eesti äriühingute asutamisel ja käitlemisel
 • Ettevõtete jooksev nõustamine (sh osa ja aktsiakapitali suurendamine, vähendamine, uute osade/aktsiate väljalaskmine, optsioonid andmine ning tehingud väärtpaberitega)
 • Volikirjade (sh apostille nõudvate volikirjade) koostamine
 • Äriühingute ostu-müügitehingute, ülevõtmiste, omandamiste, jagunemiste nõustamine (sh due diligence’i läbiviimine)
 • Ettevõtte ja tema juhatuse esindamine kõikides asjaajamistes ja menetlustoimingutes

Maksuõigus
 •  Maksualane nõustamine ettevõtetele ja eraisikutele

Võla- ja lepinguõigus

 • Ostu-müügi, rendi, üüri ja muude lepingute ettevalmistamine
 • Lepingutega seotud küsimustes klientide nõustamine

Kinnisvara
 • Kinnisvaraga seotud tehingute nõustamine
 • Kinnisvara ostu-müügitehingute, hüpoteekide seadmise ja muude kinnisvaraga seotud lepingute ettevalmistamine
Kohtumenetlus
 • Kõikides eelnimetatud asjades klientide õiguste kaitsmine kohtus ja kohtueelsetes instantsides

Koolitused
 • Eelkõige äriõigusealaste koolituste läbiviimine
Algusesse
Esilehele