Õigusaktid
Kõik õigusaktid on kättesaadavad Riigiteataja kodulehel: 
https://www.riigiteataja.ee

Kohtulahendid
Riigikohtu lahenditega saate tutvuda Riigikohtu
kodulehel
www.nc.ee

Maa- ja ringkonna kohtute lahendid on kättesaadavad siin


Tähtsamate õigusaktide (EV põhiseadus, asjaõigusseadus, võlaõigusseadus) kohta on välja antud ka kommenteeritud väljaanded, mis on kättesaadavad suuremates raamatukogudes. Kommenteeritud väljaannetes on iga sätte eesmärk ja rakendusala lahti seletatud ning enamasti on olemas ka viited vasta sätte kohtupraktikale.